Elly’s Choice – Algemene voorwaarden (versie augustus 2016)

 

1. Definities

Elly’s Choice (wij, ons): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Elly’s Choice is een handelsnaam van Elly’s Choice B.V., een besloten vennootschap gevestigd in Amsterdam aan de Herengracht 493 (1017 BT) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61244848. Email: info@ellyschoice.nl;

Producten: alle eBooks, e-magazines, ePUB bestanden, e-vouchers, diensten en/of andere producten die wij nu of in de toekomst aanbieden;

Website: de website www.ellyschoice.nl.

 

2. Waarop zijn deze van toepassing?

Elly’s Choice verstrekt eBooks en daaraan gerelateerde diensten via haar Website. Met deze algemene voorwaarden willen we inzicht geven in de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze diensten. Deze voorwaarden zijn daarom van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten, tenzij daar uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Indien je dit wenst, zullen wij deze algemene voorwaarden op jouw verzoek kosteloos per e-mail of per gewone post naar je toesturen.

 

3. Welke diensten bieden wij?

Wij bieden een abonnement waarmee je recht hebt om 10 eBooks per maand te downloaden. Voor het downloaden van deze 10 eBooks betaal je enkel de prijs van het door jou afgesloten abonnement. Daarnaast bieden wij mensen die een account hebben aangemaakt op de website van Elly's Choice de mogelijkheid om in de webshop op die website eBooks te bestellen. Voor deze producten moet apart betaald worden.

 

4. Wat krijg je precies met een abonnement?

Wij bieden onze abonnees elke maand de mogelijkheid om 10 eBooks te downloaden. Deze eBooks kun je downloaden en lezen op een e-reader, tablet, smartphone of op een computer. Elke eerste dag van de maand bieden wij 10 nieuwe eBooks door Elly geselecteerd.

 

In het kort krijg je met een abonnement:

 • elke maand 10 eBooks die je kunt downloaden en die je nadat je ze gedownload hebt, kunt blijven gebruiken. Het abonnement gaat altijd in op de eerste van de maand waarin het wordt aangegaan. Het maakt niet uit op welke dag van de maand je lid wordt. Word je op de laatste dag van de maand lid, dan heb je nog steeds recht op alle 10 eBooks van die maand;
 • de mogelijkheid de eBooks 3 keer te downloaden. Zo kun je de eBooks op verschillende apparaten lezen;
 • de eBooks kun je tot 2 maanden terug downloaden, mits je natuurlijk lid was in die maanden;
 • elke maand reviews van Elly over de 10 eBooks van die maand en interviews met auteurs;
 • maandelijkse update per email met het nieuwe aanbod eBooks.

 

5. Hoe sluit je een abonnement af en hoe koop je andere producten?

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten moet je eerst een account aanmaken op onze website. Met dit account kun je een abonnement bij Elly’s Choice afsluiten en eBooks bestellen in de webshop op de website van Elly's Choice.

Er zijn verschillende soorten abonnementen. Op de website staat steeds het actuele aanbod van de abonnementen, met vermelding van de prijs en de looptijd. Wij hebben geprobeerd ons aanbod zo goed mogelijk te beschrijven zodat je een goede beoordeling van het aanbod kan maken en zodat het duidelijk is wat je rechten en verplichtingen zijn wanneer je bij ons een abonnement afsluit.

Nadat je hebt aangeven dat je een abonnement wilt afsluiten, ontvang je van ons daarvan een bevestiging. De ingangsdatum van een abonnement is de eerste dag van de maand waarin het abonnement is afgesloten. Je ontvangt ook een bevestiging als je eBooks hebt besteld in de webshop. Onze overeenkomst komt tot stand als wij je bestelling hebben bevestigd, of wanneer met de uitvoering daarvan is begonnen.

 

6. Loopt je abonnement automatisch af of moet je zelf opzeggen?

Je kunt je abonnement op elk gewenst moment opzeggen door een e-mail met vermelding van je inloggegevens te sturen aan klantenservice@ellyschoice.nl met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tegen het einde van de abonnementsperiode. De opzegging gaat in na afloop van de lopende abonnementsperiode. Na opzegging kun je dus tot het einde van de resterende abonnementsperiode gebruik maken van het abonnement.

Als je een gratis abonnement hebt afgesloten (met of zonder cadeaukaart of e-voucher), wordt je abonnement niet automatisch verlengd; het abonnement eindigt dan vanzelf na de abonnementsperiode, zonder dat je hoeft op te zeggen.

Elk betaald (met of zonder kortingscode) abonnement wordt steeds na afloop van de abonnementsperiode automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tot moment van opzegging van het abonnement met inachtneming van de voornoemde opzegtermijn van één maand.

 

7. Hoe gaat de betaling in zijn werk?

Aankopen via de webshop en abonnementen kunnen direct online betaald worden via iDEAL, Paypal of met een creditcard. Bij het afsluiten van een abonnement, of het bestellen van eBooks in de webshop wordt het verschuldigde bedrag afgerekend door middel van een reguliere iDEAL-, Paypal- of online creditcard transactie. Je betaalt dus steeds direct het gehele bedrag voor het abonnement, of het verschuldigde bedrag voor de in de webshop bestelde eBooks.

 

Door het afsluiten van een abonnement geef je ons toestemming om de volgende abonnementsbedragen in verband met de verlenging van je abonnement automatisch af te schrijven van je bankrekening, Paypal account of creditcard. Deze automatische incasso stopt uiteraard nadat het abonnement is beëindigd.

 

8. Kun je je nog bedenken na het afsluiten van een abonnement, of het bestellen van producten?

Je kunt binnen 14 dagen (vanaf de dag nadat je gebruik kunt maken van je abonnement, of eBooks hebt besteld) de gesloten overeenkomst kosteloos herroepen, zonder opzegtermijn. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. Als je binnen deze termijn opzegt, krijg je het bedrag dat je dan eventueel al zou hebben betaald volledig terug binnen 14 dagen nadat je hebt opgezegd. De terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze als de wijze waarop je hebt betaald.

 

Als je inmiddels eBooks hebt gedownload (als aankoop in de webshop of als onderdeel van je abonnement) , kun je niet meer gebruik maken van dit herroepingsrecht. Je kunt dan dus niet meer kosteloos je abonnement opzeggen. Wij zijn dan immers met jouw toestemming begonnen met de uitvoering van onze overeenkomst en hebben je de eBooks laten downloaden. Door het downloaden van eBooks stem je er dan ook uitdrukkelijk mee in dat wij je toegang geven tot de eBooks binnen de 14 dagen herroepingstermijn en dat je daarom afstand doet van het recht gebruik te maken van je bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht kun je een e-mail sturen naar klantenservice@ellyschoice.nl, met vermelding van je inloggegevens en het door jou voor de aanmelding bij de website gebruikte emailadres. Je kunt ook gebruik maken van het herroepingsformulier dat je hieronder kunt vinden en eveneens beschikbaar is op www.ellyschoice.nl/herroeping

 

Eventuele kosten die gemaakt moeten worden doordat je op een geldige manier wil opzeggen zoals hier beschreven, nemen wij voor onze rekening. Eventuele verzendkosten voor het terugsturen van fysieke producten komen echter voor jouw rekening.

 

9. Kunnen de prijzen wijzigen?

De prijzen van de eBooks in onze webshop en van abonnementen staan altijd vermeld op onze website. Het kan zijn dat wij de prijzen in de toekomst wijzigen. Bijvoorbeeld als onze leveranciers een hogere prijs berekenen, of om een andere gegronde reden, zoals een jaarlijkse indexatie. Wij zullen altijd van te voren melden dat de prijzen worden gewijzigd.

 

10. Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van onze abonnementen?

Het abonnement is bestemd voor consumenten voor eigen gebruik, ander gebruik is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om de inloggegevens die horen bij het account waarop een abonnement is afgesloten aan anderen ter beschikking te stellen, of je account over te dragen.

 

11. Hoe worden de producten zoals eBooks etc. geleverd?

De eBooks worden ter beschikking gesteld door middel van download van een bestand in het ePUB formaat. Dit bestandsformaat is te gebruiken op de meeste e-readers, tablets, smartphone en computers. Eventuele andere producten die wij leveren of verstrekken worden geleverd op een wijze en binnen een leveringstermijn als bij het betreffende product is vermeld.

 

12. Wat mag je wel en niet doen met eBooks en producten?

De eBooks kun je gebruiken zolang je wilt, ook bijvoorbeeld nadat je abonnement geëindigd is. Wel is het zo dat we bepaalde beperkingen opleggen aan het gebruik van de eBooks, net zoals veel andere aanbieders van eBooks. Dit doen wij onder andere om piraterij tegen te gaan. Je krijgt de eBooks dan ook niet in eigendom, maar je verkrijgt op de producten een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie.

 

Je mag onze producten alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wat je niet mag doen met onze producten, zowel tijdens het abonnement als daarna:

 •          het kopiëren, veranderen, rippen, uitlenen of op een andere manier aan een derde ter beschikking stellen;
 •         • het reverse-engineeren, decompileren, demonteren, modificeren van of het creëren van afgeleide werken;
 •         • het omzeilen van de technologie die wij, onze licentiegevers of derden gebruiken voor de beveiliging van onze eBooks;
 •         • het verhuren van onze producten of enig onderdeel daarvan;
 •         • het omzeilen van door ons toegepaste lokale beperkingen, of het verwijderen van watermerken;
 •         • het verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen of aanduidingen van andere intellectuele eigendomsrechten.

 

13. Waarom gebruiken wij een watermerk, hoe wordt omgegaan met schendingen van rechten?

Om piraterij tegen te gaan, zijn onze eBooks voorzien van zichtbare en onzichtbare watermerken. De eBooks die je hebt gedownload zullen bijvoorbeeld voorzien zijn van een zogenaamde ‘Ex-libris’. Dit is een weergave van jouw accountgegevens op de eerste pagina van het ePUB bestand. Door gebruik te maken van de diensten van Elly’s Choice ga je akkoord met het plaatsen van deze watermerken.

 

Wij behouden ons het recht voor om, indien wij hebben bemerkt dat een gebruiker heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden, gegevens van deze gebruiker te deponeren bij de stichting Brein. Tevens behouden wij ons het recht voor bij schending of vermoedelijke schending van de door de Nederlandse wet bepaalde auteursrechten het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen of tijdelijk te staken, en de schade op de betreffende abonnee te verhalen.

 

14. Wat kun je doen als je een klacht hebt over onze diensten?

De door ons ter beschikking gestelde producten moeten voldoen aan hetgeen je op grond van de overeenkomst mag verwachten.

 

Indien je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent over ons, of een klacht hebt met betrekking tot een eBook of abonnement, dan vragen we je binnen een redelijke tijd na het ontstaan hiervan melding te maken door een e-mail naar ons te sturen. Als je klacht gegrond is (en het dus niet gaat om geringe en/of in onze branche gebruikelijke afwijkingen) dan zullen wij zo snel mogelijk zorgen voor een goede levering, herstel, vervanging, of, naar onze keuze, restitutie van betaalde bedragen.

 

15. Nieuwsbrieven

Bij ieder abonnement heb je recht op onze nieuwsbrieven met daarin reviews, aanbiedingen en de nieuwste eBooks. Je ontvangt maximaal 4 nieuwsbrieven per week en je kan je hiervoor te allen tijde afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief of via je accountinstellingen.

 

16. Promotiecodes

Niet alle promotiecodes (kortings- en of cadeaucodes) kunnen opvolgend worden gebruikt. Per promotie zal dat worden aangegeven. Daarnaast is het evenmin mogelijk om een promotiecode te gebruiken wanneer je al een lopend abonnement hebt op Elly’s Choice, tenzij anders aangegeven in de desbetreffende promotie.

 

17. Samsung tablet actie

Voor de actievoorwaarden van de Samsung tablet actie klik hier.

18. Kerstaanbieding 2016

 • Je kunt tot en met 23 december 2016 gebruik maken van deze aanbieding;
 • De ontvangen cadeaucode is te verzilveren tot en met 31 januari 2017;
 • Het cadeauabonnement heeft een looptijd van drie maanden en zal na afloop niet worden verlengd.

 

19. Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Het gebruik van onze eBooks en abonnementen is voor jouw eigen risico.

 

Wij aanvaarden alleen aansprakelijkheid voor directe schade die jij eventueel zou lijden tot maximaal het bedrag dat je hebt betaald voor het betreffende abonnement of het eBook waardoor jij die schade hebt geleden.

 

Je kunt ons niet aansprakelijk stellen voor:

 • schade die het gevolg is van een overmachtssituatie; (situaties zoals brand, overstroming, werkstaking, tekortkomingen van onze toeleverancier(s) of van andere derden, en het niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van producten of diensten);
 • externe toepassingen zoals banners en hyperlinks, of advertenties van derden op onze website;
 • schade die inherent is aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische stortingen, onderbrekingen of vertragingen in de levering van onze producten en/of informatie;
 • informatie die of advies dat je, mondeling of schriftelijk, van ons hebt ontvangen. Zo’n informatie of advies creëert geen garanties van onze kant;
 • indirecte schade;
 • schade die onze verzekering niet dekt.

 

20. Wat zijn de overige voorwaarden?

Eventuele door jou verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt om de (abonnement)overeenkomst uit te voeren. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens is opgenomen in onze privacy- en cookieverklaring. www.ellyschoice.nl/privacy

 

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten moet je 18 jaar of ouder zijn.

 

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, zullen wij in sommige gevallen andere partijen moeten inschakelen. Om deze reden is het nodig dat wij sommige rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan deze partijen. Ten opzichte van jou als abonnee zijn en blijven wij uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst.

 

Speciale aanbiedingen kunnen voor een beperkte duur geldig zijn. Als dit zo is dan zullen wij dat nadrukkelijk bij het aanbod vermelden. Aanbiedingen van bepaalde producten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen in relatie tot de eBooks en op de website blijven berusten bij Elly’s Choice of aan derden van wie Elly’s Choice bepaalde rechten in licentie heeft verkregen.

 

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om wat voor reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dat geen invloed op de rest van de algemene voorwaarden. Alle andere bepalingen blijven dan gewoon bestaan.

 

Van tijd tot tijd kunnen wij, naar eigen inzicht, besluiten wijzigingen aan te brengen in de diensten die via de Elly’s Choice website worden verstrekt, en deze algemene voorwaarden aanpassen.

 

Als wij wijzigingen in onze algemene voorwaarden aanbrengen die van wezenlijk belang zijn voor jou, zullen we je hierover informeren op onze website. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van onze service aanvaard je deze wijzigingen.

 

Op deze algemene voorwaarden en op al onze orders, aanbiedingen, leveringen en op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.